KNJIGE PCELARSTVO PDF

Pcele narocito rado bodu znojne ljude i zivotinje. Strani pisci kazu da se kranjska pcela prostire i po krajevima susjednim Kranjskoj: Koruskoj, i u Jugoslaviji do Dalmacije. Takav nacin gradnje posljedica je zahtjeva za stednjom materijala i za jakoscu gradnje. Na samom pocetku tankog crijeva nalaze se usca Malpighijevih cjevci- ca.

Author:Kajisar Majind
Country:Luxembourg
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):16 September 2009
Pages:236
PDF File Size:16.19 Mb
ePub File Size:6.63 Mb
ISBN:728-1-51318-958-9
Downloads:28138
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaesarThis banner text can have markup. Search the history of over billion web pages on the Internet. Andreja Hlinku c.

Social and economical changes of the central European countries in transition have brought major changes in agriculture, too. Instead of planned agriculture, the rules of the open market made demands for a very quick exchange of information and knowledge. Thus, the problems of countries in transition being similar, starting off the common journal seamed only natural. At the beginning of the new millennium, advanced electronic technologies offer new, until recently unthinkable possibilities of disseminating information to the most remote places of the globe.

To be able to share the knowledge in agriculture, the internationalization is necessary. At the same time every nation has the urge to cherish and preserve its national language. In an effort to reconcile these contrasting tendencies, we thought the common international electronic Journal on Central European Agriculture might provide an answer.

As seen from the first issue, Journal's Editorial Board is made up of three Croatian, three Hungarian and three Slovak members. If written in the language of the author, the mutual understanding is made sure of by bilingual description of tables and illustrations and detailed prolonged abstract in English. The journal is intended for original scientific papers, short scientific communication and review papers on all aspects of sustainable agriculture. The scientists working on agricultural scientific and research programs in their middle and eastern European countries in transition are welcome to submit their research results to JCEA.

Da bi bio efikasan, feromon mora bin" usko specifican tako da samo jedna zivotinjska vrsta reagira i vrlo djelotvoran tako da je potrebna vrlo mala kolicina da ne iscrpljuje organizam koji ga proizvodi. Komunikacija feromonima je najvaznija za zivotinje koje zive u slozenim drustvima, kao sto su npr. Ova socijalna bica moraju komunicirati u sakupljanju hrane, odizavanju zajednice i u obrani. Kroz odasiljanje kemijskih poruka, ove se zivotinje mogu nadopunjavati i organizirati prema statusu i ulozi svake jedinke.

Feromoni su jednako znacajni za zivotinje koje zive pojedinacno, samo tada se kemijska komunikacija koristi rjede u specificnim trenucima tijekom njihova zivota, npr. Zbog ekonomske vaznosti, a jednako i zbog zanimanja za organizaciju socijalnog zivota, feromoni pcela su medu najcesce istrazivanima.

Proizvodnja feromona u razlicitih jedinki u pcelinjoj zajednici ovisi o spolu i ulozi jedinke u zajednici, odnosno, o zlijezdama koje posjeduje jedinka. Trutovi neke zlijezde uopce nemaju, a neke su slabije razvijene nego u radilica ili u matice. Jednako tako, neke zljezde su u matice jako razvijene, a u radilica zakrzljale i suprotno. Aktivnost pojedinih zlijezda vezana je za zivotnu dob, odnosno za poslove koje jedinka obavlja.

Utvrdeno je da feromone proizvode mandibularna prednjoceljusna , Nasanovljeva, Koschewnikowa, tergitne, tarzalne stopalne i vostane zlijezde, jednako kao i rektum matice i membrana na bazi zalca radilica. Isto tako, znacajan izvor feromona je i pcelinje leglo.

Istrazivanja feromona imaju ekonomsko opravdanje jer se njihovom primjenom moze manipulirati stetnim insektima na poljoprivrednim povrsinama, odnosno upravljati pcelama u vrijeme oprasivanja. In contrary to hormones, which are excreted in organism and have effect exclusively on organism that produced them, pheromones are excreted outside organism and effect on different individuals of the same spe- cies.

Pheromones mediate nearly all aspects of honeybee colony life including social defence, brood care, mating, orien- tation, foraging and reproduction. Pheromone investigation has high economic importance.

With use of pheromones it is possible to manipulate with pest insects on crops or to direct honeybees during pollination on target plants. In contrary to hormones, which are excreted in organism and have effect exclusively on organism that produced them, pheromones are excreted outside organism and effect on different individuals of the same species.

To be efficient, a pheromone has to be highly specific to initiate response from only one species and very effective thus only small amount is sufficient. Pheromonal communication is most important for animals living in social communities like ants, bees or rabbits. These social animals have to communicate during foraging, colony growth, and defence.

Through chemical communication, these animals can cooperate and organise according to status and role of each individual in community. Pheromones are important for solitary animals as well. Chemical communication is used in specific situations during life, for example, during mating period. Pheromones mediate nearly all aspects of honeybee colony life including social defence, brood care, mating, orientation, foraging and reproduction.

Pheromone production in different individuals in honeybee colony depends not only on sex and role of each individual in community, however it depends on developed glands of the individual.

Drones do not posses certain glands, and some glands are less developed when comparing workers and queens. At the same time, queens have some glands highly developed that are reduced at workers and contrary. Activity of certain glands is related to the age or occupation of an individual. Pheromones are produced in mandibular, Nasanow, Koschewnikow, tergit and vax glands, as well as rectum of a queen and membrane on the sting basis.

At the same time, important source of pheromones is honeybee brood. Ovo je narocito izrazeno kod insekata, na kojima je steceno najvise znanja o kemijskoj komunikaciji. Vecina specificnih reakcija insekata, kao sto su seksualno privlacenje, rasprsivanje, agregacija, agresivnost, signalizi- ranje opasnosti, regulirane su kemijskim tvarima.

U suprotnosti s hormonima, koji se izlucuju unutar organizma i djeluju iskljucivo na organizam koj ih je proizveo, ove se kemijske komponente izlucuju van organizma i djeluju na razlicite jedinke iste vrste. Ovi se spojevi zovu feromoni, rijec izvedena iz grcke rijeci pherein sto znaci prenosenje i hormon sto znaci pobudivanje.

Sve tvari koje su proizvedene u sekretornim zljezdama nazivaju se semiospojevi. Kemijskim signalima je moguce prenositi i neke poruke izmedu razlicitih zivotinjskih vrsta, a takve spojeve nazivamo alomonima. Opcenito o feromonima Feromoni su spojevi koje izlucuju zivotinje, a izazivaju fizioloske ili ponasajne odgovore druge zivotinje iste vrste, odnosno, djeluju kao kemijska poruka. Gotovo sve zivotinje od primitivnih protozoa do visih primata koriste feromone kao sredstvo za komunikaciju.

Feromoni se razlikuju kemijski od vrste do vrste i znacajno se razlikuju u bliskih organizama. Postoje neke slicnosti u reakcijama koje izazivaju, pa se utjecaj feromona moze klasificirati s obzirom na reakciju primaoca signala, koja moze biti u jednoj od dvije forme: Feromon moze proizvesti trenutni efekt "releaser effect", gotovo trenutnu promjenu u ponasanju recipijenta.

Na primjer, clanovi zivotinjske vrste mogu pobjeci iz nekog prostora kao odgovor na alarmne feromone izlucene od jednog clana zajednice, Feromon moze proizvdesti dugotrajni "primer effect". U ovom slucaju odgovor primaoca nije direktna reakcija u ponasanju, nego lanac fizioloskih promjena.

Primjer je feromon kojeg izlucuje pcelinje leglo, a koji sprecava razvoj jajnika u pcela radilica. Zbog velike raznolikosti feromona, tesko je opisati opce odlike, bilo fizikalne ili kemijske. Potpuno razlicite vrste molekula prenose slicne poruke u razlicitih organizama. Da bi bio efikasan, feromon mora biti usko specifican tako da samo jedna zivotinjska vrsta reagira i vrlo djelotvoran tako da je potrebna samo mala kolicina da ne iscrpljuje organizam koji ga proizvodi.

Vecina poznatih feromona sadrzi zmedu 5 i 17 ugljikovih atoma. Ovaj raspon dozvoljava dovoljno kombinacija i struktura molekula da kreira feromon koji je jedinstven za danu vrstu. Ovi prirodni produkti, velike raznolikosti ukljucuju organske kiseline, ketone, alkohole i velik broj alifatskih i aromatskih estera [3]. Hlapivost je vazna fizikalna odlika feromona koji koriste zrak kao medij za transport. Hlapiva komponenta je ona koja isparava na relativno niskoj temperaturi.

Visoka hlapivost dozvoljava feromonima da budu trenutno transportirani kroz zrak. U velikom dijelu, hlapivost tvari ovisi o njezinoj molekularnoj masi tako da se povecanjem molekule smanjuje hlapivost.

Feromoni sa 5 do 17 ugljikovih atoma su dovoljno maleni da se smatraju visoko hlapivim i da jednostavno putuju zrakom. Feromoni koji se prenose vodom moraju biti stabilni i relativno netopivi u torn mediju. Feromoni koji daju signal u vrlo kratkom vremenu moraju se brzo razgraditi. Identifikacija feromona Identifikacija feromona vrlo je zahtijevan proces, a zapocinje prikupljanjem i izdvajanjem sekreta zljezda. U prikupljenom se uzorku zatim odjeljuju razliciti spojevi, te se odreduje kemijski sastav i grada svake pojedine komponente.

Nakon sto je pojedini kemijski spoj izoliran, koriste se razlicite tehnike za identifikaciju, na primjer, kemijske reakcije, fizikalna mjerenja, te metode kojima se utvrduje bioloska reakcija organizma na spoj. Bioloske metode se moraju provoditi u uvjetima sto slicnijim prirodnim, a u obzir se moraju uzeti i fizilosko stanje i prethodno iskustvo testnih jedinki. Uvijek je jednostavnije ispitivanje tvari koje izazivaju trenutnu reakciju release nego tvari koje izazivaju dugotrajne promjene primer u organizmu [10].

Razvojem i primarnim koristenjem drugih osjetila, zivotinje i dalje zadrzavaju komunikaciju feromonima. Ova socijalna bica moraju komunicirati u sakupljanju hrane, odrzavanju zajednice i u obrani. Ove promjene osiguravaju oplodnju i time sirenje vrste. Jednom emitiran, seksualni feromon moze privuci potencijalnog partnera na vecoj udaljenosti. Primalac prati povecanje koncentracije feromona koja ovisi o udaljenoti i krece se od nizih prema visim koncentracijama.

Alarmni feromoni Ovi feromoni djeluju na jedinku tako da trenutno napusti podrucje ili aktiviraju obrambeni mehanizam, ovisno o vrsti. Zanimljiv je nacin funkcioniranja alarmnih feromona kod mrava. Kad je feromon prvi put otpusten u zrak, hlapivi materijal formira oblak oblika kugle, koji doseze radijus od 6 cm u 13 sekundi. Tad se oblak pocinje smanjivati sve dok signal ne zamre. Vanjski rub oblaka sadrzi nisku koncentraciju alarmne tvari, koja sluzi da na mjesto alarma privuce ostale clanove zajednice.

Na taj nacin mravi odgovaraju na zahtjev o pomoci. Sredisnji dio oblaka sadrzi dovoljnu koncentraciju alarmnog feromona da pobudi i zadrzi karakteristicno uzbudenje. Agregacijski feromoni Ovi feromoni sluze da dovedu clanove zajednice u jedinstvenu grupu. Agregacija se moze definirati kao lokaliziranje vise jedinki u blizinu izvora feromona. Agregacijski feromoni sluze da ostale clanove zajednice dovedu do izvora hrane ili do mjesta pogodnog za naseljavanje.

Feromoni se koriste da se oglasi ostalim clanovima vrste da je teritorij zaposjednut. Zivotinje ostavljaju sekrete u kojima su otopljeni feromoni tako da znak ostaje i ako je zivotinja odsutna.

Ponovno, moze se govoriti o preklapanju potkategorija feromona, npr. Daleko manje istrazivanja je provedeno na autohtonim azijskim vrstama medonosne pcele Apis dorsata, Apis florea i Apis cerana. Nema puno podataka o zaprekama u komunikaciji feromonima izmedu razlicitih pcelinjih zajednica, premda sekret mandibularne zlijezde matica u razlicitih pasmina moze imati donekle razlicite omjere istih komponenti [10].

Zlijezde koje proizvode feromone Proizvodnja feromona u razlicitih jedinki u pcelinjoj zajednici ovisi o spolu i ulozi jedinke u zajednici, odnosno, o zlijezdama koje posjeduje jedinka. Mandibularna prednjoceljusna zlijezda lezi na bazi prednjih celjusti. Osim sto djeluje kao feromon, sekret ove zlijezde se koristi za citav niz funkcija, a prema Tomasecu [25] otapa vosak, propolis i kozicu peludnih zrnaca, odnosno kokon.

FORGOTTEN FIRE BY ADAM BAGDASARIAN PDF

Pcelarske knjige u pdf-u

.

DS RAWAT ACCOUNTING STANDARDS CA FINAL PDF

.

COMUNICACION INTRAVENTRICULAR PDF

.

APPLIED AND ALGORITHMIC GRAPH THEORY GARY CHARTRAND PDF

.

Related Articles